Onafhankelijk advies, de beste keuze
Ben Woldring
Ook bekend van Gaslicht.com!

Nummerinformatie diensten

Geactualiseerd: 09-01-2019

Bellen naar 18xy: waar je zoal op moet letten
informatiediensten.jpg

  • Opvraagbare nummers: het aantal nummers dat je in één gesprek kunt opvragen
  • Operator: je kunt doorvragen als het nummer niet direct gevonden wordt
  • Sms: als je vanaf een mobiel belt, ontvang je het nummer per sms
  • Tarief: Je betaalt dit bedrag per minuut plus de kosten voor het gebruik van je mobiele telefoon
  • Let op: Als je gebruik maakt van de mogelijkheid om doorverbonden te worden: je betaalt dan ook nog steeds het minuuttarief van de nummerinformatiedienst!
Nummer Bedrijfsnaam Opvraagbare nummers Operator SMS Tarief
1819 Bel 1819 DTG 1 Telefonist Ja € 1,00 p/min
1850 1850 BV 1 Telefonist Ja € 0,90 p/min*
1888 KPN 1 Telefonist Ja € 1,00 p/min
1812 VraagAlex Zie informatie hieronder

* afrekening per seconde

Informatie over de dienst

Via 18xy nummers kun je telefoonnummers opvragen. Voordeel is dat je meteen doorverbonden kunt worden, vooral handig als je aan het rijden bent. Zakelijke bellers die verkorte kiesnummers gebruiken, moeten trouwens een extra 0 kiezen.

De dienst is grotendeels overbodig geworden door de snelle groei van informatieverstrekking via internettoepassingen en de opkomst van alternatieve communicatiemethoden zoals e-mail en WhatsApp. Ook het feit dat veel mensen hun (mobiele) telefoonnummers niet langer kenbaar willen maken, heeft geleid tot een snel afnemend belang van de nummerinformatiediensten. Ditzelfde geldt eigenlijk voor de papieren telefoongids (en vanaf 2018 wordt die niet meer uitgegeven). Maar, vreemd genoeg begeven zich toch nieuwe partijen op deze markt. In 2017 VraagAlex en in 2018 DTG (dit is de partij achter de telefoongids). DTG had altijd al het nummer 1819 in gebruik mnaar daar werd amper aandacht aan geschonken, met het verdwijnen van de papieren gids wordt/werd dit nummer ineens belangrijk.

Opvragen nummers buitenland

KPN bood tot 1 januari 2015 de mogelijkheid om via 1889 nummers in het buitenland op te vragen en eventueel te worden doorverbonden. 1850 start op 16 januari 2018 met deze dienst, wegens het stoppen van het papieren telefoonboek en het feit dat buitenlandse nummers vaak lastig te vinden zijn ziet dit bedrijf dit als een nuttige aanvulling van haar dienstverlening. Je kunt ook worden doorverbonden. Je betaalt dan het bellen met 1850 en het bellen naar het buitenlandse nummer. Je krijgt het nummer ook via sms, zelf bellen is goedkoper.

Alternatief - Vraag het Alex

Bij VraagAlex kun je gratis nummers opvragen, via hun website of via telefoonnummer 020 262 1789 (bellen tegen lokaal tarief) en je kunt doorverbonden worden (ook tegen lokaal tarief). Er is een optie om gratis naar 0900-nummers doorverbonden te worden (dit geldt voor een beperkt aantal van dit soort nummers). Meer informatie vind je op de website van VraagAlex. Op 27 juli 2017 is bekend gemaakt dat je vanaf september 2017 via het nummer 1812 ook nummers kunt opvragen (tegen lokaal tarief). Dat was nog lange tijd niet het geval, maar in november 2018 zien we toch echt 1812 staan. Op de website wordt ook nog steeds het 020-nummer gepromoot. 

Historie nummerinformatiediensten

Wie voor 1 april 2007 een telefoonnummer zocht, kon terecht bij het nummer 118. Deze dienst is stopgezet als gevolg van een beslissing van het Ministerie van Economische Zaken om de concurrentie te bevorderen. Ter vervanging van 118 zijn informatienummers toegekend die allemaal beginnen met 18 (18xy). Van de 99 beschikbare nummers zijn er begin 2015 nog maar een paar in gebruik. Naast deze viercijferige nummers, zijn er ook informatiediensten die gebruik maken van achtcijferige 0900-nummers.

Een gedeelte van de 18xy nummers werd gebruikt als servicenummer voor eigen abonnees (UPC had dit bijvoorbeeld), voor zover bekend is er geen van dit soort nummers nog in gebruik.

De nummerinformatiemarkt is in 2017 verdeeld over 2 grote spelers, te weten 1850 en 1888. 1850 Nummerinformatie is de grootste onafhankelijke nummerinformatiedienst van Nederland. 1888 is de nummerinformatiedienst van KPN. 0900-8008 was de dienst van KPN waar per gesprek afgerekend werd. Deze dienst is in januari 2014 geruisloos gestopt.

KPN wil af van de verplichting om zowel de papieren telefoongids als de nummerinformatiedienst 1888 in de lucht te houden. Dit soort diensten wordt snel minder populair, zegt KPN. In 2010 werd er nog 11 miljoen keer gebeld om een telefoonnummer op te vragen. In 2013 nog 5 miljoen keer. Minister Kamp van Economische Zaken heeft laten onderzoeken of er voldoende alternatieven zijn voor de nummerinformatiediensten. En die zijn er, op 7 november 2014 schrijft hij dat hij de Telecommunicatiewet gaat wijzigen. Per 21 februari 2015 hoeft KPN niet langer én de papieren telefoongids en een telefonische informatiedienst aan te bieden. Lees hier de brief over de Universele dienst: gedrukte en elektronische telefoongids en abonnee informatiedienst.

18xy nummers waren primair gericht op het geven van nummerinformatie, dit was wettelijk zo geregeld. 1850 heeft verzocht om die voorwaarde aan te passen. Het woordje primair zat hun danig in de weg, de 18xy diensten zouden namelijk veel meer informatie kunnen geven (bijvoorbeeld openingstijden, aanvangstijden en informatie over locaties etc.) en dat mag nu niet. Voorstel (begin 2015) van het Ministerie van Economische Zaken was om het woordje primair te verwijderen.
Op 15 juli 2015 werd in de Staatscourant aangekondigd dat de wijziging uitgevoerd is, tot eind augustus kon hiertegen nog gereageerd worden. Er zijn geen (openbare) reacties geweest. De wet is aangepast op 3-10-2015. Door deze wijziging wordt het uitbaten van een 18xy nummer wellicht ook weer interessant voor andere partijen. KPN verhoogt in november 2015 het tarief van € 0,90 p/min naar € 1 p/min, het starttarief van € 0,045 is komen te vervallen. En eind 2016/begin 2017 wordt de focus van 1850 meer gericht op het (helpen bij) plannen van een reis.

In juli 2017 maakte VraagAlex bekend het nummer 1812 in gebruik te gaan nemen. 1850 startte op 16-01-2018 met de mogelijkheid internationale nummers op te vragen. En DTG heeft 1819, sinds begin 2018 wordt het bestaan van dit nummer duidelijk naar voren gebracht.

Telinfo maakt gebruik van 1878, in januari 2019 werd deze partij op de vingers getikt wegens misbruik.

Navigatie