Nummerinformatiediensten, de opvolgers van 118

Geactualiseerd: 20-02-2017

Bellen naar 18xy: waar je zoal op moet letten
informatiediensten.jpg

  • Opvraagbare nummers: het aantal nummers dat je in één gesprek kunt opvragen
  • Operator: je kunt doorvragen als het nummer niet direct gevonden wordt
  • Sms: als je vanaf een mobiel belt, ontvang je het nummer per sms
  • Tarief: Je betaalt dit bedrag per minuut plus de kosten voor het gebruik van je mobiele telefoon
  • Let op: Als je gebruik maakt van de mogelijkheid om doorverbonden te worden: je betaalt dan ook nog steeds het minuuttarief van de nummerinformatiedienst!
Nummer Bedrijfsnaam Opvraagbare nummers Operator SMS Tarief
1850 1850 BV 1 Telefonist Ja € 0,90 p/min*
1888 KPN 1 Telefonist Ja € 1,00 p/min

* afrekening per seconde

Informatie over de dienst

De aanbieders gebruiken verschillende databases. De kwaliteit van de dienst wordt bepaald door de volledigheid en actualiteit hiervan. Zakelijke bellers die verkorte kiesnummers gebruiken, moeten een extra "0" kiezen. In de vergelijking zijn geen 18xy nummers opgenomen die uitsluitend door eigen abonnees gebeld kunnen/konden worden (UPC had dit bijvoorbeeld), het is ons niet bekend of dit soort nummers nog in gebruik zijn.

De dienst is grotendeels overbodig geworden door de snelle groei van informatieverstrekking via internettoepassingen en de opkomst van alternatieve communicatiemethoden zoals e-mail en WhatsApp. Ook het feit dat veel mensen hun (mobiele) telefoonnummers niet langer kenbaar willen maken, hebben geleid tot een snel afnemend belang van de nummerinformatiediensten. Ditzelfde geldt eigenlijk voor de papieren telefoongids. Dit blijkt ook wel uit het feit dat er nog maar 2 partijen actief zijn.

Opvragen nummers buitenland

KPN bood de mogelijkheid om via 1889 nummers in het buitenland op te vragen en eventueel te worden doorverbonden. Per 1 januari 2015 is deze mogelijkheid komen te vervallen.

Historie nummerinformatiediensten

Wie voor 1 april 2007 een telefoonnummer zocht, kon terecht bij het nummer 118. Deze dienst is stopgezet als gevolg van een beslissing van het Ministerie van Economische Zaken om de concurrentie te bevorderen. Ter vervanging van 118 zijn informatienummers toegekend die allemaal beginnen met 18  (18xy). Van de 99 beschikbare nummers zijn er begin 2015 nog maar een paar in gebruik. Naast deze viercijferige nummers, zijn er ook informatiediensten die gebruik maken van achtcijferige 0900-nummers.

De nummerinformatiemarkt is verdeeld over 2 grote spelers. Te weten 1850 en 1888. 1850 Nummerinformatie is de grootste onafhankelijke nummerinformatiedienst van Nederland. 1888 is de nummerinformatiedienst van KPN. 0900-8008 was de dienst van KPN waar per gesprek afgerekend werd. Deze dienst is in januari 2014 geruisloos gestopt.

KPN wil af van de verplichting om zowel de papieren telefoongids als de nummerinformatiedienst 1888 in de lucht te houden. Dit soort diensten wordt snel minder populair, zegt KPN. In 2010 werd er nog 11 miljoen keer gebeld om een telefoonnummer op te vragen. In 2013 nog 5 miljoen keer. Minister Kamp van Economische Zaken heeft laten onderzoeken of er voldoende alternatieven zijn voor de nummerinformatiediensten. En die zijn er, op 7 november 2014 schrijft hij dat hij de Telecommunicatiewet gaat wijzigen. Per 21 februari 2015 hoeft KPN niet langer én de papieren telefoongids en een telefonische informatiedienst aan te bieden. Lees hier de brief over de Universele dienst: gedrukte en elektronische telefoongids en abonnee informatiedienst.

18xy nummers waren primair gericht op het geven van nummerinformatie, dit was wettelijk zo geregeld. 1850 heeft verzocht om die voorwaarde aan te passen. Het woordje primair zat hun danig in de weg, de 18xy diensten zouden namelijk veel meer informatie kunnen geven (bijvoorbeeld openingstijden, aanvangstijden en informatie over locaties etc.) en dat mag nu niet. Voorstel (begin 2015) van het ministerie van Economische Zaken was om het woordje primair te verwijderen.
Op 15 juli 2015 werd in de Staatscourant aangekondigd dat de wijziging uitgevoerd is, tot eind augustus kon hiertegen nog gereageerd worden. Er zijn geen (openbare) reacties geweest. De wet is aangepast op 3-10-2015. Door deze wijziging wordt het uitbaten van een 18xy nummer wellicht ook weer interessant voor andere partijen. KPN verhoogt in november 2015 het tarief van € 0,90 p/min naar € 1,00 p/min, het starttarief van € 0,045 is komen te vervallen. En eind 2016/begin 2017 wordt de focus van 1850 meer gericht op het (helpen bij) plannen van een reis.