Nummerbehoud bij overstap van vaste telefonie

Geactualiseerd: 28-06-2012

Je kunt je telefoonnummer meenemen als je:

  • verandert van aanbieder van vaste telefonie
  • verandert van vaste telefonie bijvoorbeeld ISDN, bij dezelfde aanbieder
  • verandert van aanbieder van vaste telefonie om via internet te bellen

Stap je bijvoorbeeld over van traditionele telefonie met een KPN-abonnement voor de vaste lijn naar bellen via internet, dan is het mogelijk om bij de nieuwe aanbieder je telefoonnummer op te geven voor nummerbehoud. Deze zorgt er vervolgens voor dat je nummer wordt overgezet. Welke stappen moet je nemen:

  1. Check je huidige contractvoorwaarden
  2. Bestel een nieuw abonnement op Bellen.com of Internetten.nl
  3. Zeg je huidige abonnement op (als de nieuwe aanbieder dit niet voor je doet)

De gouden regel bij het overstappen is: zeg nooit je contract op voordat je bent overgestapt! De meeste aanbieders regelen het meenemen van je telefoonnummer en het opzeggen van je contract onderling.

Je huidige telefoonnummer meenemen

Je moet je verzoek om nummerbehoud indienen bij je nieuwe aanbieder, dus degene naar wie je gaat overstappen. Je nieuwe aanbieder verzorgt de afhandeling van je verzoek om nummerbehoud. Volgens nieuwe telecomregels die per 25 mei 2011 in werking traden, moeten zij ervoor zorgen dat je binnen 1 werkdag kunt bellen met je nieuwe aansluiting onder hetzelfde oude nummer, tenzij je zelf - schriftelijk of elektronisch - hebt aangegeven dat de omzetting op een specifieke, latere datum mag plaatsvinden. Houd wel rekening met je financiële verplichtingen. Deze blijven namelijk in stand, ook al wil je gedurende de looptijd van je oude contract overstappen met behoud van je nummer.

Wanneer nummerbehoud aanvragen

In het geval van een abonnement hanteren providers een maximale opzegtermijn van één maand. Het is dan handig om minimaal één maand voor het aflopen van je contract nummerbehoud aan te vragen.

Tot wanneer heb ik het recht om mijn nummer mee te nemen?

Je hebt tot de laatste dag van je contracttermijn het recht om je nummer mee te nemen. Aanbieders mogen er maximaal 1 werkdag over doen om de portering (technisch) te regelen. Je loopt in dat geval het risico dat je 1 dag niet gebeld kan worden via je oude nummer.

Pas na een bevestiging van de provider dat hij je nummer kan overnemen, is het verstandig om je huidige contract op te zeggen, als je dat zelf moet doen, nooit eerder. Op het moment dat je te laat bent, loop je het risico nog een jaar aan het contract vast te zitten. Stap daarom altijd ruim op tijd over.

Dubbele abonnementskosten voorkomen

Om nummerbehoud toe te kunnen passen moet je oude nummer nog actief zijn voordat de nieuwe provider het nummer heeft overgezet. Het is daarom belangrijk dat je je oude contract niet (te vroeg) opzegt. In verband met de opzegtermijn van je oude contract ontkom je niet snel aan tijdelijke dubbele abonnementskosten.

Kosten meenemen telefoonnummer

Je telefoonnummer meenemen kost maximaal 10 euro per nummer. Je betaalt aan je nieuwe aanbieder, de kosten kun je bij de betreffende abonnementen in de detailinformatie op onze sites vinden. Je oude aanbieder mag geen geld vragen voor het overzetten.

Hoe lang duurt het om mijn telefoonnummer mee te nemen?

Binnen 1 werkdag kun je bellen met je nieuwe abonnement en eigen telefoonnummer. Je nieuwe aanbieder regelt het nummer meenemen met je oude aanbieder.

Meenemen vaste telefoonnummer bij verhuizing

Je kunt je vaste telefoonnummer meenemen als je in de regio blijft. Heeft je nieuwe woonplaats een ander kengetal, dan kun je je nummer niet meenemen. Bijvoorbeeld:

  • Je verhuist van Amsterdam (020) naar Amstelveen (020). Het kengetal is hetzelfde, je kunt je nummer meenemen.
  • Je verhuist van Amsterdam (020) naar Groningen (050). Het kengetal is niet hetzelfde, je kunt je nummer niet meenemen.

Ik heb ISDN-2, hoeveel nummers mag ik meenemen?

Bij ISDN-2 heb je één abonnement met meerdere telefoonnummers. Bij het overstappen gelden dezelfde regels voor nummerporteringen als vanaf elk ander contract. Je mag zelf bepalen hoeveel en welke nummers je meeneemt naar de nieuwe aanbieder. Je mag ook de nummers naar verschillende abonnementen en/of aanbieders meenemen. Als je overstapt naar een abonnementsvorm met maar één telefoonnummer, dan kun je ook maar één telefoonnummer meenemen.

Klacht indienen over nummerbehoud

Informeer bij je oude en nieuwe provider wat de reden van afwijzing is. Ben je het niet eens met de opgegeven reden, dan kun je onderstaande stappen volgen:

  1. Dien een schriftelijke klacht in bij de aanbieder waar je naar toe gaat. Als de betreffende aanbieder wederom geen nummerportabiliteit verleent, ga naar stap 2.
  2. Ga naar de Geschillencommissie Telecommunicatie van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC). Deze commissie doet bindende uitspraken in geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst tussen consumenten en aanbieders. Je aanbieder moet wel zijn aangesloten bij de SGC.

Meer informatie