Van de makers van Logo Gaslicht
Wellicht ken je ons al van energievergelijkingssite Gaslicht.com?
Op bellen.com helpen we jou ook te besparen op je telefoons en abonnementen!
Onafhankelijk advies, de beste keuze
Ben Woldring
Wij vergelijken al
25
jaar
Vergelijk en kies de beste deal

Disclaimer

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer ('Disclaimer') zijn van toepassing op deze internetsite (Bellen.com) van Bencom BV, die haar hoofdkantoor heeft op Wadwerderweg 10, Usquert, Nederland en is ingeschreven in het Handelsregister KvK Groningen onder nummer 02064667 (Bencom BV).

Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Met de toegang tot en het gebruik van deze site stemt u in met de onderstaande voorwaarden:

  1. Deze site verstrekt informatie aan u als gebruiker. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site, wordt door de directie van Bencom uitdrukkelijk afgewezen.
  2. Bencom ontleent de informatie over de geldende tarieven aan de websites van de telecomproviders of tariefinformatie van de aanbieders en kan daarom voor de juistheid van de weergegeven tarieven niet instaan. Ook bij het overnemen van gegevens of door technische storingen en andere omstandigheden kunnen fouten in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen. U bent zelf verantwoordelijk voor de beslissing naar een andere provider over te stappen en wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die is ontstaan als gevolg van die beslissing, ook niet als de oorzaak ligt in misverstanden over de door Bellen.com verstrekte informatie, onjuiste gegevens of verlies van gegevens.
  3. Als door een kennelijke typefout of een technische storing het tarief of andere voorwaarde van een product of dienst verkeerd is weergegeven op deze site en tegen die verkeerd weergegeven informatie is besteld, kan de aanbieder weigeren een dergelijke bestelling uit te voeren tegen de verkeerd weergegeven tarieven of voorwaarden. Consumentenprijzen zijn altijd inclusief BTW en worden als zodanig weergegeven op deze site.
  4. De informatie op deze website wordt aangevuld wanneer nodig en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.
  5. Links naar andere sites en verwijzingen naar informatiebronnen zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. Bencom aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, aanbiedingen of andere zaken die vermeld worden op deze sites of informatiebronnen.
  6. Als u kiest voor de afbetaling van een toestel in termijnen en het totaalbedrag voor de telefoon komt boven € 250,00, dan is dit een vorm van kredietverstrekking van de telecompartij en/of webshop. Dit valt onder de WFT (Wet op het financieel toezicht), daarom wordt de melding ‘Let op! Geld lenen kost geld’ getoond bij het bestellen van het pakket op de website van de telecompartij en/of webshop, inclusief eventuele rente. Omdat Bellen.com niet de kredietverstrekker is hoeven wij deze melding niet te tonen in onze vergelijkingen.
    balk_afm5-jpg.jpg
  7. Bencom biedt geen garantie voor het continu en foutloos functioneren van deze site. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site wordt door de directie van Bencom uitdrukkelijk afgewezen.

Intellectuele eigendomsrechten

Bencom, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bencom of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Toepasselijk recht

Op deze site en disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.


Geactualiseerd: maandag 13 maart 2023

Vergelijk en kies de beste deal

Op Bellen.com vergelijken we gratis alle Sim Only pakketten en providers. Geef aan wat je belangrijk vindt, wij zetten dat op een rijtje. Dan kun jij gemakkelijk een keuze maken.