Alles over telefoonverzekering

Geactualiseerd: 05-12-2017

Koop je een nieuwe smartphone, dan adviseert de verkoper al snel om het toestel te verzekeren tegen schade en diefstal. Maar heeft het afsluiten van een telefoonverzekering wel nut of is het een onnodige uitgave? Waarvoor ben je precies verzekerd, hoe hoog is je eigen risico en wat kost het afsluiten van zo'n smartphoneverzekering? Kassa en de Consumentenbond zochten het uit, Bellen.com zet alles op een rijtje.

telefoonverzekering.jpg

Wie een nieuwe smartphone koopt, krijgt vaak in de winkel het advies om er direct een verzekering bij af te sluiten. Je hoeft je echter niet onder druk te laten zetten, stelt de Consumentenbond in de gids van januari 2014. 'Bij de meeste aanbieders is veel meer tijd om hierover te beslissen. Kopers kunnen beter eerst rustig de kosten en voorwaarden van de smartphone- en andere verzekeringen vergelijken'.

Telefoonverzekering prijzig

TelefoonverzekeringOngeveer één op de drie Nederlanders heeft een telefoonverzekering. Het kenmerk hiervan is dat de verzekeringsmaatschappij je voor een bepaald bedrag verzekert tegen dingen waarvan je bang bent dat ze gebeuren met je toestel. De premie die je betaalt is een vergoeding voor het risico dat de verzekeraar voor je dekt. Hoe groter dit risico is, hoe hoger je premie.

Hoge premiekosten

Premies voor telefoonverzekeringen zijn vaak erg hoog in vergelijking met de waarde van de telefoon. Voor een telefoon van € 500 betaal je zo'n € 110 per jaar. Bovendien betaal je bij schade, diefstal of verlies - als dit al onder de dekking val t- nog een eigen risico van circa € 50. De voorwaarden laten soms veel ruimte voor discussie en verlies wordt door maar een handjevol verzekeraars gedekt.

Is een smartphoneverzekering nodig?

Dit hangt van jezelf af. Maak een inschatting hoe groot de kans is dat je toestel wordt gestolen of beschadigd of kapot gaat buiten jouw schuld om en weeg dit risico af ten opzichte van de premie die je maandelijks moet betalen. De toegevoegde waarde van sommige smartphoneverzekeringen is dat ze een technisch defect dekken. Veel andere schades zijn al gedekt door de inboedelverzekering, kostbaarhedenverzekering of reisverzekering.

Dubbel verzekerd

Het risico bestaat dat je met een specifieke smartphoneverzekering dubbel verzekerd bent. Vaak ben je al tegen verlies of diefstal van je mobiele telefoon verzekerd via een inboedel- of reisverzekering. Daarnaast zit er op een mobiele telefoon ook een (wettelijke) garantie van minimaal twee jaar die beschermt tegen problemen en fouten die binnen de garantieperiode ontstaan buiten je schuld of buiten normale slijtage.

Eigen risico

Naast alle voorwaarden en beperkingen hanteren bijna alle verzekeraars een eigen risico van rond de € 50. Met een eigen risico betaal je dus toch een deel van de diefstal of schade zelf bovenop alle premie die al is betaald. En ruim de helft van de aanbieders rekent ook extra administratie of poliskosten van circa € 10. Verzekeraars voeren aan dat smartphones kwetsbare apparaten zijn en dat er veel gefraudeerd wordt.

Dekking valt tegen

  • Diefstal: verzekeraars dekken over het algemeen alleen de diefstal van je mobiele telefoon wanneer er zichtbare (braak)schade is. Wordt je telefoon uit je jaszak gehaald, laat je je telefoon ergens liggen, of valt je telefoon ongemerkt uit je zak, dan kom je dus niet in aanmerking voor een uitkering. Verlies wordt nog maar door enkele verzekeringen gedekt.
  • Overval: ben je slachtoffer van een overval en wordt je mobiele telefoon gestolen, dan kom je alleen in aanmerking voor een uitkering indien geweld is gebruikt of een poging gedaan is tot het gebruiken van geweld waarbij je onvrijwillig je mobiele telefoon hebt afgegeven. Dit is vaak een moeilijk bewijsbaar punt waar verzekeraars ook vaak erg moeilijk over doen om tot uitkering te komen.
  • Schade: wanneer er buiten je schuld en zonder opzet schade ontstaat aan je mobiele telefoon, keert de verzekeraar de ontstane schade aan je uit. Je moet in dat geval bewijzen dat de schade niet opzettelijk is ontstaan. Aangezien dit vaak moeilijk te bewijzen is en daarnaast veel schades worden uitgesloten, is de kans aanwezig dat een verzekeraar niet zal uitkeren.
  • Oneigenlijk gebruik: wanneer er met je mobiele telefoon na diefstal met braak- of letselschade (telefoon)kosten worden gemaakt, krijg je alle schade tussen het moment van diefstal en het moment dat je je telefoon en simkaart door je provider hebt laten blokkeren van de verzekeraar terug. De verzekeraar verplicht je wel je telefoon en simkaart binnen 24 uur na opmerking van de diefstal te blokkeren. Technisch gezien dekt de verzekering dus meestal maximaal 24 uur aan oneigenlijk gebruik.

Bron: Kassa

Wat is gedekt?

Val-/stootschade Na garantietermijn Diefstal met geweld Diefstal buitenshuis Verlies
Smartphoneverzekering V V V A A
Kostbaarhedenverzekering* V V V V
Inboedelverzekering (extra uitgebreid) V
Inboedelverzekering (all risk) V (in eigen huis) V
Inboedelverzekering (all risk + buitenhuisdekking) V V V A
Reisverzekering V V V V


Bron: Consumentenbond (A= Afhankelijk van de verzekeraar)

Testoordeel

De Consumentenbond deed eind 2013 onderzoek naar de verschillende telefoonverzekeringen. Hieruit blijkt dat slechts 9 van de 22 verzekeringen een voldoende halen. De verzekering van Vodafone (ACE) scoort het slechtst. De ACE verzekering van T-Mobile eindigt eveneens laag en KPN Toestel Schade Service scoort evenmin een voldoende. De beste verzekering is ook de goedkoopste: de mobiele apparatuur verzekering van ANWB en Unigarant is geen specifieke smartphoneverzekering maar scoort niettemin een testoordeel van 7,2. Actua Platinum Service krijgt eveneens een 7,2, maar is voor een toestel van € 500 ruim 2 keer zo duur. ACE Vodafone Garant Basis, ACE Toestelverzekering Basis T-Mobile, Actua Silver Service, KPN Toestelschade Service, ProAssist TeleZeker Basis en Digiwise Alle Schade dekken noch verlies, noch zakkenrollen, nóch diefstal uit de (afgesloten) auto. Desondanks betaal je voor een toestel van € 500 per jaar € 71 tot € 107 euro aan premie en is er sprake van een eigen risico van € 25 tot € 50 per schadegeval (peildatum november 2013).

Conclusie en tips

Bekijk van te voren goed welke verzekeringen je al hebt lopen om te voorkomen dat je je dubbel verzekert. Daarnaast is er nog de garantieregeling van je mobiele telefoon. Mocht er iets gebeuren met je toestel binnen een periode van twee jaar en buiten jouw schuld om dan heb je altijd nog recht op vervanging of reparatie van je telefoon. Denk goed na bij het afsluiten van een telefoonverzekering of het wel nodig is en houd deze tips van de Consumentenbond in je achterhoofd:

  1. Sluit een verzekering niet direct af bij de koop van je toestel.
  2. Vraag informatie op papier om thuis rustig te kunnen nalezen.
  3. Kijk na welke dekking je inboedelverzekering al biedt.
  4. Verzeker alleen risico’s die je niet zelf kunt of wilt dragen.
  5. Let op de verzekering over te zetten of te beëindigen als je een nieuwe smartphone koopt.