Onafhankelijk advies, de beste keuze
Ben Woldring
Ook bekend van Gaslicht.com!

Terug naar het nieuwsoverzicht

Misleidende tariefsvergelijking van Tele2

Tele2 heeft consumenten in een recente advertentiecampagne misleid. Het telecombedrijf moet nu rectificeren. 
 
KPN daagde Tele2 op 8 juli voor de kortgedingrechter wegens een groots opgezette reclamecampagne in de landelijke dagbladen. Hierin vergeleek Tele2 haar tarieven met de tarieven van KPN en gaf bovendien een 'prijsgarantie' af.

Het gebruik van een prijsgarantie wekt naar het oordeel van de rechter verwachtingen die niet kunnen worden waargemaakt, zo meldt KPN. De rechter concludeert verder dat de vergelijking onvolledig en daardoor misleidend is en verbiedt verdere openbaarmaking van de advertentie. Tele2 moet van de kortgedingrechter binnen één week na het vonnis een rectificatie van hetzelfde formaat en kleurstelling op laten nemen in de grootste landelijke dagbladen.

De inhoud van deze rectificatie moet als volgt luiden:
"Geachte consument,
Recent hebben wij in diverse dagbladen een advertentie geplaatst, waarin wij u voorhielden dat u met Tele2 Preselect altijd belt tegen een lager tarief dan met KPN BelBasis.
De rechter in kort geding heeft beslist dat de vergelijking in deze advertentie een verkeerd beeld gaf, omdat onder andere de Voordeelnummertarieven van KPN buiten beschouwing waren gelaten. Hierdoor was de vergelijking onvolledig en daarom misleidend.
Tele2"

Bij niet naleving van het vonnis moet Tele2 een dwangsom van € 50.000,- per dag betalen met een maximum van € 1.000.000,-.

Tele2 is het echter oneens met de uitspraak, aangezien het bedrijf van mening is dat in prijsvergelijkingen appel met appels moeten worden vergeleken en peren met peren. Tele2 gaat daarom in hoger beroep. Tele 2 beweert: "Wanneer de KPN BelBasis tarieven vergeleken worden met Tele2 Preselect tarieven, dan zijn de tarieven van Tele2 lager. Daarbovenop hebben klanten van Tele2 de mogelijkheid om gebruik te maken van Tele2 Kortingsnummer, net zoals KPN Belbasis klanten de mogelijkheid hebben gebruik te maken van KPN Voordeelnummers. Ook als deze met elkaar vergeleken worden zijn de Tele2 Kortingsnummers goedkoper." 
 
Tele2 zegt verder geen enkel belang te hebben bij het misleiden van klanten en streeft er altijd naar consumenten objectief te informeren.

Het is niet voor het eerst dat KPN en Tele2 tegenover elkaar staan vanwege misleiding. In maart van dit jaar heeft KPN zich schuldig gemaakt aan misleidende reclame en moest daarvoor excuses aanbieden.

Dit nieuwsbericht is ouder dan een jaar. Je kunt daarom niet meer reageren.

Navigatie