Onafhankelijk advies, de beste keuze
Ben Woldring
Ook bekend van Gaslicht.com!

Terug naar het nieuwsoverzicht

Negen procent internetters geen vaste telefoon meer

Negen procent van de internettende Nederlandse huishoudens beschikt niet meer  over een vaste telefoonaansluiting. Dit blijkt uit onderzoek van Millward Brown / Centrum, het vroegere Centrum voor Marketing Analyses.  

Dit aantal zal snel toenemen omdat vooral steeds meer jonge huishoudens slechts de mobiele telefoon aanhouden (’mobile only’).  Voor internet kiezen zij een kabelaanbieder omdat voor andere vormen van internet nog steeds een vaste telefoonlijn vereist is. Een verhuizing is een belangrijk beslismoment in de keuze om wel of niet een vaste lijn te nemen, zo stelt het onderzoeksbureau. 
 
"In de grote prijzenslag tussen breedbandaanbieders (ADSL en kabel) blijven de maandtarieven nog zeer dicht bij elkaar in de buurt. Het verschil tussen beide oplossingen wordt aanzienlijk gunstiger voor de kabelinternetaanbieders als de klant minder hecht aan het behoud van de vaste lijn. KPN Telecom hanteert in antwoord op deze ontwikkeling dan ook scherpe tarieven voor een vaste telefoonaansluiting* waarmee weinig tot niet gebeld wordt."   
 
Enkele opvallende bevindingen uit een recent door Millward Brown / Centrum uitgevoerd onderzoek: 

  • Momenteel heeft 9 % van internettend Nederland geen vaste telefoonaansluiting (Het onderzoek onder 1148 personen is noodzakelijkerwijs via internet uitgevoerd en bevat dus allemaal internetters. De penetratie van mobile only is echter ook via andere onderzoeksmethoden vastgesteld op 8 %**).
  • Bij een verhuizing zou 30 % van de Nederlandse internetters geen vaste telefoon meer nemen of overwegen om deze er uit te doen. Bij de kabelinternetters is dit zelfs 38 %. 
  • De personen zonder vaste lijn zijn jong, hebben kleine huishoudens (1-2 persoons) en ook de lager opgeleiden zijn sterker vertegenwoordigd in de groep die geen vaste aansluiting meer neemt of dit overweegt. 
  • Vooral werkzame, hoger opgeleiden kiezen voor de vaste lijn vanwege internet, net als de 55 plussers (43 %). Voor studenten zijn vooral de hogere gesprekskosten van de mobiel de reden om toch een vaste telefoon te nemen.
  • De gewenning aan de mobiele telefoon speelt een belangrijke rol in de acceptatie van het ’wegdoen’ van de vaste aansluiting. 

Redactie Bencom:
*  Waarschijnlijk doelt men hier op het Belbudget abonnement, met lage abonnementskosten, maar hoge gesprekskosten.
** Dit percentage is onlangs kenbaar gemaakt door KPN.

Dit nieuwsbericht is ouder dan een jaar. Je kunt daarom niet meer reageren.

Navigatie