Onafhankelijk advies, de beste keuze
Ben Woldring
Ook bekend van Gaslicht.com!

Terug naar het nieuwsoverzicht

KPN en Pretium: misleidende tariefvergelijking

3 reacties

Pretium Telecom moet voortaan in haar tariefvergelijkingen vermelden dat KPN gesprekskosten afrekent in secondes en dat bij Pretium altijd tenminste een minuut in rekening gebracht wordt. KPN moet haar klanten beter  informeren over de BelPlusregeling en de KPN-VoordeelNummers.  Dit heeft de rechter ondermeer bepaald in een kort geding dat KPN had aangespannen vanwege het geschil over misleidende tariefvergelijking. 

Ook mag Pretium niet langer haar “Laagste kostengarantie” onder die naam voeren. Daarentegen mag het telecombedrijf rustig doorgaan met het waarschuwen voor 'slamming'* door KPN. Het is namelijk gebleken dat slamming in het verleden  veelvuldig voorkwam en het staat niet vast dat het nu niet meer voorkomt, zo oordeelde de rechter. 

Pretium moet de tariefvergelijkingen aanvullen in die zin, dat vermeld wordt dat voor elk gesprek, ongeacht de duur ervan, altijd tenminste een minuut in rekening gebracht wordt en dat KPN alle gesprekken afrekent in secondes. Ook moet het bedrijf aan iedereen, aan wie zij de 'Pretium Laagste kosten-brief' heeft verzonden een rectificatie sturen met ondermeer de volgende tekst:

'Onlangs hebben wij u naar aanleiding van uw overstap naar een andere telecomaanbieder een brief gestuurd. In die brief hebben wij de suggestie gewekt dat de telefoontarieven van Pretium onder alle omstandigheden altijd de laagste zijn. De voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem heeft bij vonnis van 6 oktober 2005 geoordeeld dat wij die claim niet kunnen waarmaken, omdat het antwoord op de vraag wie voor een bepaalde consument de voordeligste aanbieder is, volledig wordt bepaald door het individuele belgedrag van die consument.'

Een soortgelijke rectificatie moet ook gestuurd worden naar iedereen die een zogenaamde waarschuwingsmailing heeft ontvangen.

KPN op haar beurt moet bij de informatie met betrekking tot de BelPlusregeling al dan niet in combinatie met VoordeelNummers in een duidelijk leesbare voetnoot het volgende vermelden: “Uw VoordeelNummer korting geldt niet indien u met de door u gekozen nummers belt binnen de belbundel van een BelPluspakket”.

En bij de gesprekstarieven buiten de regio bij de BelPlusregeling moet komen te staan: “De BelPlus kortingen van 10% of 15% voor gesprekken buiten uw regio gelden uitsluitend voor gesprekken buiten de belbundel en zijn slechts van toepassing op de belminuten en niet op het starttarief.”

Uiteraard zullen de te rectificeren teksten van beide telecomaanbieders ook z.s.m. in de Tariefvergelijking en de Belwijzer voor vaste telefonie op Bellen.com worden aangebracht.

Zie: Pretium Voice en KPN BelPlus

Zie ook: Pretium beschuldigt KPN van bedrog

* Slamming houdt in dat telefoonnummers worden overgezet van KPN naar een Carrier PreSelect aanbieder -of vice versa- zonder dat de betreffende consumenten daartoe opdracht hebben gegeven. 

Reacties (3)

Geplaatst door: Pretium zijn oplichters ()

Pretium Telecom berekent 30% hogere kosten dan de goedkoopste aanbieder. Opzeggen kost u nog eens €49.00 (Afsluitkosten).3x per jaar ontvangt u een magazine wat u maar liefst €50.00 kost.pure oplichterij. Tegen Pretium Telecom lopen vele rechtzaken van gedupeerde gebruikers. U bent gewaarschuwd !

Geplaatst door: hans n ()

RECTIFICATIE


Bij vonnis van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Haarlem d.d. 25 november 2005 zijn wij veroordeeld om u langs deze weg op de hoogte te stellen van het navolgende.

Op vordering van KPN is ons met onmiddellijke ingang verboden om nog langer mede te delen of te suggereren dat u bij Pretium altijd tegen de laagste kosten belt. Dit soort uitingen is misleidend. In werkelijkheid hangt het namelijk in belangrijke mate af van het belgedrag van individuele consumenten of zij bij de ene of bij de andere aanbieder goedkoper uit zijn.

Ook mogen wij niet langer met de Pretium Garantie Voice de suggestie wekken dat Pretium altijd de goedkoopste zou zijn. Dit onder meer omdat wij ten onrechte stelden dat wij u dubbel het verschil zouden uitbetalen wanneer u bij een andere aanbieder lagere telefoonkosten per maand zou hebben gehad, terwijl wij in werkelijkheid in die vergelijking de voordeelregelingen van andere aanbieders, zoals VoordeelNummers en BelPlus van KPN, buiten beschouwing lieten. De rechter heeft geoordeeld dat wij u hiermee hebben misleid.

Pretium Telecom B.V.

Geplaatst door: Eline ()

Ik bel sinds enkele weken via Pretium, maar ik heb nog geen brief gezien! Brengen ze dan alleen de eerste minuut volledig in rekening of betaal je je volledige gesprek per minuut (zoals heel heel lang geleden bij kpn ook het geval was)?

Dit nieuwsbericht is ouder dan een jaar. Je kunt daarom niet meer reageren.

Navigatie