Onafhankelijk advies, de beste keuze
Ben Woldring
Ook bekend van Gaslicht.com!

Terug naar het nieuwsoverzicht

Opta start spamklacht.nl

Met ingang van de inwerkingtreding per 19 mei 2004 van de nieuwe Telecommunicatiewet (Tw) kunnen particulieren terecht op de OPTA-website www.spamklacht.nl voor het indienen van klachten tegen overtreders van het spamverbod (artikel 11.7 Tw).

Op Spamklacht.nl kan men ook terecht voor algemene informatie over spambestrijding. Voor individuele vragen kan contact opgenomen worden met  Postbus 51 informatielijn (0800-8051).

Het versturen van spam in of vanuit Nederland is niet toegestaan. Dat is de hoofdregel in de Telecommunicatiewet. Niet alleen ongevraagde e-mails maar bijvoorbeeld ook ongevraagde SMS'jes en faxen zijn spam. OPTA, de toezichthouder op de Nederlandse post- en telecommunicatiemarkt, handhaaft het verbod. OPTA treedt niet op tegen buitenlandse spam. Concreet resultaat zal daarom nog ver weg blijven omdat de meeste ongewenste digitale post niet uit Nederland komt. Ongeveer de helft van alle e-mail is ongewenst. Spam komt vooral uit de Verenigde Staten en zal naar verwachting voorlopig alleen nog maar toenemen.  

De telecomwaakhond Opta heeft in een week tijd al tientallen klachten ontvangen. Het merendeel van de klachten ging over e-mail, enkelen klaagden over ongevraagde sms'jes en één klacht ging over een ongewenste fax. De Opta neemt de klachten niet stuk voor stuk in behandeling, maar speurt naar de grote overtreders van de nieuwe wet. 

Aan de opening van het meldpunt is geen grote bekendheid gegeven. De Opta vertrouwt er op dat de internetters de digitale klachtenbus automatisch gaan vinden.

Voor zijn nieuwe taak heeft de Opta een bedrag van 300.000 euro gekregen. Voor dat geld heeft de toezichthouder vijf specialisten aangesteld, technologie aangepast en een internetpagina gemaakt.

Dit nieuwsbericht is ouder dan een jaar. Je kunt daarom niet meer reageren.

Navigatie