Onafhankelijk advies, de beste keuze
Ben Woldring
Ook bekend van Gaslicht.com!

Terug naar het nieuwsoverzicht

Nederlander kan blijven bellen bij faillissement

Nederlanders kunnen blijven bellen als de landelijke aanbieder van het vaste telefoonnet failliet gaat. Het kabinet heeft afgelopen vrijdag besloten in dat geval 'een tijdelijk financieel vangnet' te bieden. Daarmee wordt ook zeker gesteld dat andere telecomaanbieders gebruik kunnen blijven maken van het vaste netwerk. Directe aanleiding tot het besluit is het faillissement van KPNQwest in 2002.

Uitval van de landelijke aanbieder van het vaste net heeft grote gevolgen voor de hele telecomsector, zo staat in de Kamerbrief (pdf-formaat) van de minister van Economische Zaken. Overstap naar alternatieve aanbieders en/of diensten is bij een faillissement van de landelijke aanbieder van het vaste net niet zonder meer mogelijk. Voor telefonie niet omdat een voor de hand liggend alternatief als mobiele telefonie ook gebruik maakt van het vaste netwerk voor de verbindingen tussen basisstations en centrales. Voor internet toegang lijkt de kabel weliswaar een bruikbaar alternatief, maar bij het massaal overstappen van klanten naar kabelaars zou overbelasting kunnen ontstaan. De beschikbaarheid van internettoegang maakt het voor gebruikers wel mogelijk te kiezen tussen meerdere aanbieders. Aangezien er voor mobiele communicatie ook meerdere aanbieders zijn, kan bij het wegvallen van een van deze leveranciers ook worden overgestapt. Omdat mobiele communicatie gebruik maakt van het vaste netwerk voor de verbindingen tussen basisstations en centrales, is de beschikbaarheid van deze verbindingen hiervoor wel een vereiste.

Concluderend, voor netwerkdelen en faciliteiten van de landelijke aanbieder van het vaste net bestaan niet of nauwelijks goede alternatieven. Gebruikers zijn van het vaste net afhankelijk voor telefonie en internettoegang, andere telecomaanbieders zijn hiervan afhankelijk voor het leveren van vaste en mobiele telecommunicatiediensten.

De overheid wil hier een tijdelijk vangnet bieden vanwege:

  • de grote gevolgen van het faillissement van de landelijke aanbieder van het vaste net voor de leveringszekerheid van telefonie en toegang tot internet aan gebruikers die onvoldoende uitwijkmogelijkheden hebben
  • voortzetting van de levering van mobiele en vaste communicatie (spraak en data) van concurrerende aanbieders
  • de op Europese wetgeving gebaseerde verplichting om te zorgen dat de universele dienst  beschikbaar is.


Met het  beleid garandeert de overheid niet dat breedband internettoegang doorgaat als overgestapt moet worden naar een andere aanbieder. Dit speelt met name voor grote organisaties. Een garantie voor breedband internettoegang zou onnodig grote financiële risico’s voor de overheid betekenen.

Er zal een draaiboek gemaakt worden met de  procedures die in werking treden bij een faillissement van de landelijke aanbieder van het vaste net. En aan welke voorwaarden een financiële inbreng vanuit de overheid moet voldoen. 

Dit nieuwsbericht is ouder dan een jaar. Je kunt daarom niet meer reageren.

Navigatie