Onafhankelijk advies, de beste keuze
Ben Woldring
Ook bekend van Gaslicht.com!

Terug naar het nieuwsoverzicht

Hoe stop ik sms-terreur?

De Consumentenbond dient klachten in bij de Reclame Code Commissie tegen drie aanbieders van premium SMS-diensten, Celldorado, Artiq Mobile en D2 Mobile. D2 Mobile exploiteert een online intelligentietest die deelnemers bindt aan een abonnement. De andere twee bedrijven offreren de (niet werkende) 'fundienst' Friend Tracker en allerlei geluiden voor op je mobiel.

De Bond heeft de afgelopen tijd klachten over SMS-diensten geïnventariseerd.
De RCC is niet bindend. Indien de Reclame Code Commissie een klacht gegrond verklaart, volgt daaruit de aanbeveling aan de adverteerder om deze reclame niet meer te gebruiken. De RCC kan deze aanbeveling ook publiekelijk bekendmaken.

Ontvangt u wel eens ongewenste sms-jes op uw mobiele telefoon? Dan behoort u misschien tot de mensen die sms-diensten op hun mobiele telefoon ontvangen, waar ze tot enkele euro’s voor  moeten betalen. Providers kunnen u vaak niet helpen hier weer vanaf te komen. De verkoper van de sms-dienst moet kunnen aantonen dat er sprake is van een overeenkomst. Is dit niet het geval, dan kunt u van de provider geld terugvorderen.

Sms-gedragscode
De sms-gedragscode is een gezamenlijk initiatief van alle partijen die in Nederland betrokken zijn bij het aanbieden van sms-diensten. De gedragscode omvat afspraken over de wijze waarop sms-diensten moeten worden aangeboden. De afspraken hebben onder meer betrekking op aanmeldbevestigingen, welke afkortingen wél en niet mogen worden gebruikt en hoe er reclame gemaakt mag worden voor sms-diensten. Op https://www.smsgedragscode.nl staat informatie over alle sms-abonnementen die in Nederland worden aangeboden. Ook is er te vinden wie de aanbieder is van het sms-abonnement waar u vanaf wilt.

Per aanbieder is omschreven hoe een afmelding in z’n werk gaat. De sms-reclamecode is een onderdeel van de gedragscode. Hierin is vastgelegd aan welke reclame-eisen sms-diensten moeten voldoen. Overtredingen van de code kunnen in de toekomst voorgelegd worden aan de Reclame Code Commissie.

Het sms-dienstenfilter vloeit voort uit de gedragscode. De website smsdienstenfilter.nl biedt de mogelijkheid om uw mobiele telefoonnummer of dat van uw minderjarige kind te blokkeren voor alle sms-abonnementsdiensten. Voor het blokkeren met behulp van dit filter moet eenmalig betaald worden. U stuurt een sms tegen het normale tarief en krijgt een bevestiging per sms die 25 cent kost.

Dit nieuwsbericht is ouder dan een jaar. Je kunt daarom niet meer reageren.

Navigatie