Onafhankelijk advies, de beste keuze
Ben Woldring
Ook bekend van Gaslicht.com!

Terug naar het nieuwsoverzicht

Gezamenlijke actie telecomproviders tegen minister

door Jeanet Woldring

Geld lenen kost geld.jpgKPN, Vodafone, T-Mobile, Tele2 en Ziggo hebben een gezamenlijke brief geschreven aan de Tweede Kamer als reactie op een 'Kamerbrief' van minister Dijsselbloem van Financiën.
In deze brief stelt de minister dat een mobiel telefoonabonnement inclusief toestel gewoon een 'koop op afbetaling' is. Dit na het mislukken van het overleg met de telecompartijen over een gedragscode.

Abonnementen met telefoon gaan straks onder de Wet Financieel Toezicht (Wft) vallen. Met als gevolg dat operators bij het afsluiten van abonnementen met toestel moeten controleren of klanten de maandlasten wel kunnen betalen. Bovendien zal de "Let op, geld lenen kost geld" waarschuwing verplicht worden. Hieronder de brief van de vijf providers.

Reactie Telecomsector op de brief van de Minister van Financiën inzake motie Aukje de Vries (TK 34198, nr. 16)
Geachte heer Duisenberg,   

De telecomsector is teleurgesteld dat na een proces van intensief overleg met het Ministerie van Financiën over de uitvoering van de motie van Aukje de Vries (TK 34198, nr. 16), het Ministerie op het laatste moment er toch voor kiest de ‘Gedragscode ter voorkoming van Telecomschulden’ af te wijzen, op basis van één geschilpunt.¹ De Gedragscode die er ligt heeft instemming van ACM en is robuust. De Gedragscode biedt consumenten een meer uitgebreide bescherming tegen overkreditering en problematische telecomschulden. De sector is ervan overtuigd dat er geen juridische belemmeringen zijn tegen invoering van de door haar voorgestelde Gedragscode en dat het Ministerie bij zijn beslissing onvoldoende oog heeft voor door de sector gepresenteerde alternatieven om uitvoering van de motie vorm te geven. In plaats daarvan kiest de Minister voor het handhaven van de Wet op het financieel toezicht (Wft) ) bij het aanbieden van telefoons als onderdeel van een abonnement.
   
De belangrijkste voordelen van de Gedragscode ten opzichte van de Wft zijn:   
1. In de Gedragscode neemt de sector een gezamenlijke verantwoordelijkheid om overkreditering en problematische telecomschulden te voorkomen, met een gezamenlijk stelsel van kredietwaardigheidstoetsing, aansluiting bij BKR en een sectormaximum hoeveel telecomkrediet er kan worden verstrekt. Daarin gaat de gedragscode veel verder dan de Wft. 
 
2. Onder de Wft zijn telecomproviders verplicht consumenten bewust te maken van slechts de helft van de financiële verplichting die ze aangaan, onder de Gedragscode moet dat op uniforme wijze over het gehele bedrag (toestel en abonnement), waardoor voor de consument volledige transparantie wordt gecreëerd.  

3. Onder de Gedragscode wordt voorkomen dat een klant met een nog openstaande telecomrekening toch een nieuw toestel kan aanschaffen. Onder de Wft kan dit toch gebeuren.  

4. De Gedragscode voorziet in maatregelen om loverboy praktijken tegen te gaan. Als in korte tijd bijvoorbeeld meerdere contracten onder dwang afgesloten worden op naam van één persoon, krijgen de providers een signaal. Als dit in een langere tijd gebeurt, beschermt een maximum limiet op telecomkredieten het slachtoffer. Dit alles geldt niet onder de Wft.  

5. De Gedragscode gaat ervan uit dat het toestel in combinatie met het telecomabonnement in termijnen wordt betaald zonder dat daar rente of andere kosten voor worden gerekend. De Wft doet dat niet.   
                                                      
¹ dat het onder het regime van krediet zonder rente en andere kosten mogelijk moet zijn een bijzondere beloning toe te kennen. 
  
De sector is ervan overtuigd dat de Gedragscode beter is voor de consument in de strijd tegen overkreditering en problematische schulden en leidt tot minder regeldruk. De sector staat achter de Gedragscode en is al begonnen met de implementatie daarvan, zodat de maatregelen op korte termijn in werking kunnen treden. Er zijn voldoende juridische mogelijkheden om voor de Gedragscode een vrijstelling van de Wft te geven. De sector heeft dit middels een brief aan de Minister laten weten. 
  
De sector vraagt u er bij de Minister op aan te dringen de juridische mogelijkheden alsnog te benutten, zodat de beoogde Gedragscode op korte termijn kan worden ingevoerd. De sector is graag bereid om aan uw commissie persoonlijk toelichting te geven op de verschillende mogelijkheden die er zijn om uitvoering te geven aan de breed gesteunde motie in de Kamer.
    
Joost Farwerck  -  KPN  
Gerben Wijbenga  -  Tele2  
Marco Kind   -  T-Mobile  
Barbara Jongerden  -  Vodafone  
Marieke Dekker  -  Ziggo

Jeanet Woldring

Algemeen directeur
Jeanet Woldring
Ik ben Jeanet, vanaf 2000 werkzaam als directeur voor Bencom, het bedrijf achter Gaslicht.com en Energiewereld.nl. In het Noord-Groningse Usquert is het allemaal begonnen met Bellen.com. Mijn passie is een bijdrage te leveren aan de beste vergelijkingssites op het gebied van telecom, internet, energie, hotelbranche en verzekeringen. Onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en transparantie is mijn credo.
Dit nieuwsbericht is ouder dan een jaar. Je kunt daarom niet meer reageren.

Navigatie