Onafhankelijk advies, de beste keuze
Ben Woldring
Ook bekend van Gaslicht.com!

Terug naar het nieuwsoverzicht

Geen verband tussen gezondheidsproblemen en mobieltjes

2 reacties

Er bestaat geen verband tussen gezondheidsproblemen en blootstelling aan de elektromagnetische velden afkomstig van mobiele telefoons of antennes. Althans, het oorzakelijk verband is tot nu toe niet wetenschappelijk aangetoond. Dat schrijft de Gezondheidsraad op 15 november in een briefadvies aan het Ministerie van VROM.

Blootstelling aan de elektromagnetische velden veroorzaakt door mobiele telefoons en antennes staat nog steeds in de belangstelling. Voortdurend verschijnen nieuwe wetenschappelijke publicaties over dit onderwerp.
 
De minister van VROM heeft de Gezondheidsraad in juni van dit jaar verzocht om een eerste reactie te geven op een viertal wetenschappelijke publicaties. De vraag was of de resultaten van deze onderzoeken aanleiding zouden geven om eerdere conclusies met betrekking tot de mogelijke gezondheidseffecten van mobiele telefonie bij te stellen. 

Samenvattend komt de Gezondheidsraad tot de voorlopige conclusie dat de resultaten van de vier onderzoeken geen aanleiding geven om haar standpunten te herzien. De commissie blijft erbij dat tot nu toe geen oorzakelijk verband tussen gezondheidsproblemen en blootstelling aan de elektromagnetische velden afkomstig van mobiele telefoons of basisstations voor mobiele telefonie is aangetoond. 

Wel vindt de commissie dat 'nader wetenschappelijk onderzoek naar dergelijke verbanden nog steeds gerechtvaardigd is.' Zij heeft in 2006 dat onderzoek ook aanbevolen voor het onderzoeksprogramma Elektromagnetische velden en Gezondheid dat mede door het ministerie wordt gefinancierd. 

Zie ook: De meest gehoorde misverstanden over UMTS (Antennebureau)

VROM dossier UMTS-antennes 
Nationaal Platform Stralingsrisico
UMTS-info.nl

Reacties (2)

Geplaatst door: eliza ()

NIET SCHADELIJK!!mijn leven is een hel geworden na plaatsing van de diverse zendmasten, en ik weet dat er steeds meer mensen bijkomen die het niet meer uit kunnen houden in hun woning, ook een dect tel. straal 24 uur per dag, na plaatsing van masten zijn er opeens zoveel ****** gevallen en hersenbloeding in onze wijk dat kan GEEN TOEVAL zijn! lang leven onze huidige millieu

Geplaatst door: M. Rigter ()

Het zoveelste ontkennende rapport van de Gezondheidsraad. Ze hebben tot nu toe niets anders gedaan, omdat ze vooral kijken naar de opwarming van lichaamsweefsel. Of straling op langer termijn bijv. kan leiden tot tumoren, wordt niet meegenomen. Waar hebben we dit negeren, lange ontkennen, vragen naar nader onderzoek eerder gezien. ASBEST EN ROKEN!

Dit nieuwsbericht is ouder dan een jaar. Je kunt daarom niet meer reageren.

Navigatie